Zürn Top Cut collect

Før og efter at TOP CUT collect har kørt i herbicidresistent rajgræs. En ren afskæring der gør en tydelig forskel.

SKÆR OG SAMLER UKRUDTET

En løsning til (resistent) ukrudt

Især intensivt landbrug kan føre til ukrudt, der udvikler resistens mod herbicider. Almindelige metoder er ikke længere effektive, og mange kemikalier er ikke længere accepterede i samfundet. På den baggrund udviklede ZÜRN HARVESTING og den franske landmand og tekniker Romain Bouillé en helt ny tilgang til mekanisk ukrudtsbekæmpelse.

Reduktion af ukrudtsfrø mængden

Ukrudtshøsteren TOP CUT collect er en intelligent kombination af to opgaver: At skære ukrudtstoppene af over afgrøderne og indsamle det materiale, der indeholder ukrudtsfrøene. Hygiejnen på marken forbedres bæredygtigt ved at reducere mængden af ukrudtsfrø i jorden.

Forskellige videnskabelige undersøgelser viser, at op til 40% af ukrudtsfrøene kastes før høst. Det er derfor meget effektivt at afskære og opsamle toppen af dette ukrudt før høst. Ved at gøre dette, afbrydes øgningen af ukrudtsfrø mængden i marken. Det fremgår også af de flerårige feltforsøg i Frankrig.

Når man klipper græsukrudt i dens generative vækst, tørrer de resterende planter og de får ikke nye skud. Dette er gavnligt, når der høstes med en mejetærsker i tunge ukrudtsområder. Denne nye tilgang er også en fantastisk mulighed for økologiske landbrug til at udvide deres muligheder for mekaniske lugning.

Dette nye redskab er traktortrukket med egen aksel. Det teknologiske koncept består af to bomme med et dobbeltskær-system og et tværgående transportbånd bagved. En spiralformet rile skubber forsigtigt ukrudtet fra knivsektionen til transportbåndet for at undgå spild på dette kritiske punkt. For at få lasten sikkert ind i beholderen samler et andet transportbånd materialet centralt.

På nuværende tidspunkt fås TOP CUT collect med op til 12 m arbejdsbredde. For vejtransport foldes begge bomme ind hydraulisk. De sidder tæt på beholderen for at holde sig under 3 m transportbredde.

Samler ukrudtsfrø

TOP CUT collect er især effektiv til bekæmpelse af resistent græsukrudt som agerrævehale, vindaks, flyvehavre eller rajgræs. Desuden kan den være afgørende i rodafgrøder, hvor det tager lidt tid at lukke „baldakinen“.

Kontakt os

Anders Brandi Simonsen

ansi@bronsgroup.com
+45 92 44 30 91

Scroll til toppen