CultiWise – Droneteknologi til landbruget

Landbrugsindustrien transformerer sig hurtigt takket være innovationer, der giver os mulighed for at indsamle information med en hastighed og nøjagtighed, som var utænkelig før. Datakilder og muligheder for afgrødeanalyse takket være deep learning og computere er udviklingen gået hurtigt i det sidste årti.

Med det formål at give landmændene mulighed for at indhente tendenserne, har vi udarbejdet en brugervenlig og enkel platform, så de kan optimere deres arbejde baseret på datadrevne beslutninger.

Omtale

Vi introducere dig her til Cultiwise!

Dataindsamlingsmuligheder

Satellitter

Satellitsystemer giver en historisk række af periodiske billeder, der giver os mulighed for at analysere langsigtede ændringer i landbrugsområder. Således kan det resulterende kort over udbyttepotentiale og produktionszoner tjene som grundlag for variabel mængde gødning og yderligere agrokemiske indgreb.

Droner

Droner kan opnå hurtigere og mere detaljerede billeder end satellitter til en mere rettidig vurdering for at give øjeblikkelig feedback til landmanden for at handle. Den højere rumlige opløsning ser ikke bare bedre ud. Algoritmer kan segmentere for mere nøjagtige og følsomme resultater fra dronedata, hvor individuelle planter kan segmenteres til analyse. Cultiwise bruger sofistikeret computervision, datavidenskab og deep learning-algoritmer til effektivt at overvåge felter og tilbyder løsningen til luftovervågningsbilleder med høj præcision for at øge effektiviteten af agronomiske indgreb og dermed opnå bæredygtigt landbrug.

Grønne felter er sukkerroer – Røde felter er tidsler

“Hjernen” bagved Cultiwise

Cultiwise’s “hjerne” bruger AI-modeller drevet af maskinlæring og computeralgoritmer til at opdage ukrudt, sygdomme og andre afgrødeproblemer. Ved at forstå mulighederne for luftbilleder og spektroskopi udarbejder Cultiwise et kort, hvorefter sprøjten udfører påføringen med den optimale mængde pesticider eller gødning. Dette sparer penge for landmændene og kan have en gavnlig effekt på miljøet.

Platformen

Generer et kort, der viser dig de zoner, du skal fokusere på. Sørger for at du kun bruger pesticider eller gødning, hvor det er nødvendigt, samt den præcise mængde der er brug for. Kortet genereres direkte til den type af maskine du har brug for.

Hvad kan dataene bruges til?

Variabel gødskning

Udbyttepotentiale og produktionszonekort

Målrettet selektiv herbicidpåføring

Identifikation af ukrudt til målrettet anvendelse af selektive herbicider.

Kortlægning af afgrødetilstand 

Yield potential and production zone maps

Målrettet ikke-selektiv herbicidpåføring

Identifikation af ukrudt til målrettet påføring af glyphosat.

Kortlægning af afgrødedækning 

Dækningskortlægning for at optimere ledelsesbeslutninger.

Variabel udsåning 

Reducer inputomkostningerne i områder med lav produktivitet og øg udbyttet i områder med høj produktivitet.

Majs

Raps

Korn

Grøntsager

Sukkerroer

Solsikke og mange flere…

Variabel udtørring

Klassificering af afgrødemodenhed for målrettet påføring af tørremidler.

Raps

Korn

Kartofler

Plantebestandens udtørring

Plantetælling for at evaluere afgrødefremkomst og tæthed.

Majs

Sukkerroer

Solsikke og mange flere…

Anvendelse med variabel vækstregulator

Klassificering af afgrødemodenhed for målrettet anvendelse af vækstregulatorer.

Raps

Majs

Korn

Grøntsager

Testgård
Potentielle besparelser

CultiWise blev implementeret på flere marker på en gård for at se de potentielle gevinster. Med større effektivt, variabel anvendelse af pesticider nåede vi 28% – 71% besparelser, samtidigt med at vi opnåede samme behandlingseffektivitet som med konventionel homogen sprøjtning. Dette er en væsentlig forskel, når man tager de miljømæssige og økonomiske aspekter i betragtning.

Testmarker

Anvendte produkter: herbicider, fungicider, vækstregulatorer

Antal marker: 12
Antal tildelinger: 16
Sprøjtet område: 514 hektar

Samlet besparelse

Kontakt os

Peter Hissel Jensen

pehj@bronsgroup.com
+45 44 12 89 18

Mikael Andersen

mian@bronsgroup.com
+45 30 80 69 34

Hør mere!

Vi kontakter dig og hjælper dig videre med dine ønsker.
Scroll til toppen