Velkommen til Cultiwise – Fremtidens Præcisionslandbrug

Reducer dit pesticidforbrug og øg din rentabilitet med Cultiwise.

I en verden, hvor bæredygtighed og effektivitet er nøgleordene for succesfuldt landbrug, introducerer vi Cultiwise – din partner i præcisionslandbrug. Med vores avancerede drone-teknologi og integrerede dataanalyseplatform, kan du nu tage kontrol over dine marker med en hidtil uset præcision – også ved grøn i grøn

Kortlægning med Præcision

Vores droner kortlægger din mark og identificerer de specifikke ukrudtsarter, der truer dit udbytte. Med denne viden genererer Cultiwise et detaljeret kort, der er skræddersyet til præcisionssprøjtning, så du kan bekæmpe udfordringerne præcist og effektivt.

Brugervenlig Innovation

Cultiwise er designet til at være intuitiv og let at bruge. Når du har afgrænset din mark, tager vores droner over og udfører arbejdet automatisk. Vi understøtter alle gængse terminaler og tilbyder integration med Agrirouter og JDLink for en nem og god oplevelse.

En Integreret Platform

Cultiwise er mere end blot spotsprøjtning. Vi tilbyder en omfattende platform, der integrerer satellitdata (med en gratis version tilgængelig), vejrstationer og jordbundsanalyser for at give dig alle de værktøjer, du har brug for for at optimere din drift og maksimere dit udbytte.

Bæredygtighed Møder Effektivitet

Ved at reducere dit forbrug af pesticider bidrager du ikke kun til en sundere planet, men også til en sundere bundlinje. Cultiwise er din vej til en mere bæredygtig og økonomisk levedygtig fremtid i landbruget.

Tag skridtet mod en smartere markstyring i dag med Cultiwise. Kontakt os for at lære mere eller for at planlægge en demo.

Landbrugsindustrien transformerer sig hurtigt takket være innovationer, der giver os mulighed for at indsamle information med en hastighed og nøjagtighed, som var utænkelig før. Datakilder og muligheder for afgrødeanalyse takket være deep learning og computere er udviklingen gået hurtigt i det sidste årti.

Med det formål at give landmændene mulighed for at indhente tendenserne, har vi udarbejdet en brugervenlig og enkel platform, så de kan optimere deres arbejde baseret på datadrevne beslutninger.

Nogle af fordelene ved CultiWise er:

  • Det giver landmænd mulighed for at indsamle data selv og træffe datadrevne beslutninger i realtid.
  • Det bruger droner og satellitter til at overvåge marker og opdage ukrudt, sygdomme og andre afgrødeproblemer.
  • Det genererer et kort, der viser landmændene de zoner, de skal fokusere på, og sørger for, at de kun bruger pesticider eller gødning, hvor det er nødvendigt, samt den præcise mængde der er brug for.
  • Det sparer penge for landmændene og kan have en gavnlig effekt på miljøet.
  • Det øger effektiviteten af agronomiske indgreb og dermed opnår bæredygtigt landbrug

Omtale af CultiWise

Verdens første platform, der giver dig mulighed for at reagere på den stadigt skiftende situation på dine marker hele tiden. Deltag i revolutionen inden for landbruget. For nogle gange er mindre mere.

Dataindsamlingsmuligheder

Droner

Droner kan opnå hurtigere og mere detaljerede billeder end satellitter til en mere rettidig vurdering for at give øjeblikkelig feedback til landmanden for at handle. Den højere rumlige opløsning ser ikke bare bedre ud. Algoritmer kan segmentere for mere nøjagtige og følsomme resultater fra dronedata, hvor individuelle planter kan segmenteres til analyse. Cultiwise bruger sofistikeret computervision, datavidenskab og deep learning-algoritmer til effektivt at overvåge felter og tilbyder løsningen til luftovervågningsbilleder med høj præcision for at øge effektiviteten af agronomiske indgreb og dermed opnå bæredygtigt landbrug.

Satellitter

Satellitsystemer giver en historisk række af periodiske billeder, der giver os mulighed for at analysere langsigtede ændringer i landbrugsområder. Således kan det resulterende kort over udbyttepotentiale og produktionszoner tjene som grundlag for variabel mængde gødning og yderligere agrokemiske indgreb.

“Hjernen” bagved Cultiwise

Cultiwise’s “hjerne” bruger AI-modeller drevet af maskinlæring og computeralgoritmer til at opdage ukrudt, sygdomme og andre afgrødeproblemer. Ved at forstå mulighederne for luftbilleder og spektroskopi udarbejder Cultiwise et kort, hvorefter sprøjten udfører påføringen med den optimale mængde pesticider eller gødning. Dette sparer penge for landmændene og kan have en gavnlig effekt på miljøet.

Platformen

Generer et kort, der viser dig de zoner, du skal fokusere på. Sørger for at du kun bruger pesticider eller gødning, hvor det er nødvendigt, samt den præcise mængde der er brug for. Kortet genereres direkte til den type af maskine du har brug for.

Hvad kan dataene bruges til?

Variabel gødskning

Udbyttepotentiale og produktionszonekort

Variabel gødskning

Udbyttepotentiale og produktionszonekort

Målrettet selektiv herbicidpåføring

Identifikation af ukrudt til målrettet anvendelse af selektive herbicider.

Målrettet ikke-selektiv herbicidpåføring

Identifikation af ukrudt til målrettet påføring af glyphosat.

Kortlægning af afgrødedækning 

Dækningskortlægning for at optimere ledelsesbeslutninger.

Variabel udsåning 

Reducer inputomkostningerne i områder med lav produktivitet og øg udbyttet i områder med høj produktivitet.

Majs
Raps
Korn
Grøntsager
Sukkerroer
Solsikker og mange flere

Variabel udtørring

Klassificering af afgrødemodenhed for målrettet påføring af tørremidler.

Raps
Korn
Kartofler

Plantebestandens udtørring

Plantetælling for at evaluere afgrødefremkomst og tæthed.

Majs
Sukkerroer
Solsikker og mange flere
Anvendelse med variabel vækstregulator

Klassificering af afgrødemodenhed for målrettet anvendelse af vækstregulatorer.

Raps
Majs
Korn
Grøntsager

Testgård Potentielle besparelser

CultiWise blev implementeret på flere marker på en gård for at se de potentielle gevinster. Med større effektivt, variabel anvendelse af pesticider nåede vi 28% – 71% besparelser, samtidigt med at vi opnåede samme behandlingseffektivitet som med konventionel homogen sprøjtning. Dette er en væsentlig forskel, når man tager de miljømæssige og økonomiske aspekter i betragtning.

Testmarker

Anvendte produkter: herbicider, fungicider, vækstregulatorer

Antal marker: 12
Antal tildelinger: 16
Sprøjtet område: 514 hektar

Samlet besparelse

Kontakt os

Peter Hissel Jensen

pehj@bronsgroup.com
+45 44 12 89 18

Mikael Andersen

mian@bronsgroup.com
+45 30 80 69 34

Kontakt nu
Scroll to Top